Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor prin care puteți lua până la 1 milion de euro pentru o afacere în mediul urban.

  • Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, ora 12:00:00
  • Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.03.2020 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro.

Ajutor de stat regional pentru investiții, pentru:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

Conditii de eligibilitate

Microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderi mici – au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Creste-ti sansele de a obtine finantare nerambursabila

Solicitam si analizam informatiile primite de la client pentru a stabili eligibilitatea firmei in vederea aplicarii pentru implementarea unui program de finantare. Impreuna cu acesta discutam si propunem solutii fezabile pentru a imbunatati gradul de eligibilitate.

Image

Surse de finantare

Primul pas este identificarea surselor optime de finantare pentru nevoile clientilor si analiza tuturor resurselor de finantare

Eligibilitate

Verificarea indeplinirii criterilor de eligibilitate aferente programului de finantare identificat si imbunatatirea acestora

Depunerea proiectului

Asistenta si management in vederea elaborarii documentatiei necesare depunerii proiectului de finantare nerambursabila

Implementare

Asistenta in vederea intocmirii dosarelor pentru plata sau rambursarea cheltuielilor angajate sau efectuate ca urmare a procedurii de achizitii

Dosare de plata

Asistenta in vederea intocmirii dosarelor pentru plata sau rambursarea cheltuielilor efectuate ca urmare a procedurii de achizitii

Monitorizare

Ne ocupam de intocmirea rapoartelor de monitorizare si progress, oferim servicii post-implementare pe o perioada cuprina intre 3 si 5 ani.