ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Read more

Granturi si finantari de relansare a economiei Romaniei – iulie 2020

 1. Granturi pentru investiții în energie regenerabilă pentru IMM-uri – buget: 200 mil. euro
  I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru instalarea de panouri fotovoltaice, maxim 27 KW, dar și pentru achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.
  Valoarea schemei este de 200.000.000 euro: 100.000.000 euro din fondul de mediu, 100.000.000 euro de la bugetul MEEMA.
  II. Valoarea grantului: maxim 30.000 euro
  III. Cofinanțare beneficiar: 0%
  IV. Domenii orientative de investiții în producția de energie regenerabilă
  Industria hotelieră;
  Industria auto. etc
  V. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor
 1. Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate Covid-19 – buget: 160 mil. lei, finanțarea actuală de la buget fiind de 40 mil. lei și suplimentare de la bugetul de stat 120 mil. lei.
  I. Obiectiv: acordarea de ajutor nerambursabil operatorilor economici a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19, chiriași ai marilor centre comerciale, pentru finanțarea chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale sau serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de
  urgentă sau alertă.
  II. Valoarea grantului: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni
 1. Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – buget: 550 mil. euro

I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile,
62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

II. Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euro

III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.
Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

IV. Domenii orientative de investiții în producție (cu excepția producției agricole):
Industrie alimentară; Industria auto; Energie și echipamente de eficiență energetică; Turism;
Construcții, materiale de construcții; Servicii de transport; Servicii de reparații și întreținere;
Servicii de îngrijire și întreținere corporală; Pielărie; Industria farmaceutică și echipamente medicale; Servicii de educație: creșe, grădinițe; Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale; Industrii creative;

Cheltuieli eligibile:

Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, dotări pentru organizarea de evenimente;
Tehnologia informației și inteligență artificială;
Nanotehnologii și tehnologii de vârf;
Echipamente, utilaje, tehnologii producție.

V. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor

VI. Condiții de acordare:
Activitate operațională de minim 1 an;
Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului
Cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului;
Să nu aibă obligații restante la buget.

VII. Categorii de cheltuieli finanțate: cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea
prestării de servicii.

 1. Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri – buget: 350 mil. euro
  I. Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente. Schema este în valoare de 350.000.000 – 265.000.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 39.750.000 cofinanțare de la bugetul de stat și 45.712.500 euro coparticipare
  proprie asigurată de beneficiar.
  II. Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, maxim 15% din CA pe 2019
Valoare grant (euro), dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceriValoare minimă cifrade Afaceri (euro)Valoare maximă cifrăde Afaceri (euro)
5.0005.00050.000
12.50050.001100.000
25.000100.001200.000
37.500200.001300.000
50.000300.001400.000
62.500400.001500.000
75.000500.001600.000
82.500600.001700.000
100.000700.001800.000
112.500800.001900.000
125.000900.0011.000.000


III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.
IV. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul transporturilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.
V. Condiții de acordare:
– Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;
– Să înregistreze profit sau după caz beneficii in unul din ultimii ani fiscal
– Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;
– Să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legală
– Să nu aibă obligații restante la buget.
VI. Categorii de cheltuieli finanțate din grant:
cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței, cheltuieli cu echipamente de protecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

 1. Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi – buget: 100 mil. euro
  I. Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului
  II. Valoarea micrograntului: 2000 euro, o singură dată
  III. Cofinanțare beneficiar: 0%
  IV. Beneficiari: IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără salariați); PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului; PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea,
  diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.
  V. Condiții de acordare:
  Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent;
  Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare; Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic;
  Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente;
  Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.
  VI. Categorii de cheltuieli care se vor finanța:
  cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19, cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice.
Read more

Granturi pentru IMM in contextul COVID 19

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții 

 • Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi: 
 • Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariați;

Toate domeniile; 

Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități; 

Număr beneficiari: 50.000; 

Buget: 100 mil. euro 

 • Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19 
 • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. 

Buget: 160 mil. lei. 

 • Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri: 
 • Valoare grant: max. 125.000 Euro; 

Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; 

Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; 

Buget: 350 mil. euro. 

 • Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor: 
 • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro;

Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții;

Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii; 

Buget: 550 mil. euro. 

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

 • Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional –Axa 2.1: 
 • Grant: max. 200.000 euro;

Buget alocat: 117 mil. euro; 

Supracontractare: 130 mil. euro; 

 • Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional –Axa 2.2: • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional: 
 • Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; 

Buget(alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro 

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor 

 • Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative: 
 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. 

Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare; 

Buget: 150 mil. euro 

 • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor 
 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; 

Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; 

Buget: 150 mil. euro 

 • Star-Tech Innovation (Noul program Start -UP) 
 • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. 

Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri 

 • Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri 
 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; 

Buget: 30 mil. euro 

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare 

 • Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
 • Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. 

Valoarea investiției: 120 mil. euro. 

 • Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații 
 • Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar. 

Buget: 48 mil. euro. 

 • Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural 
 • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; 

Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; 

Buget: 200 mil. euro. 

 • Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat: 
 • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). 

Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului. 

Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România 

 • Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield) 
 • Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield. 
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; 

Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023. 

 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională 
 • Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă. 
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; 

Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025. 

Granturi pentru IMM-uri

Statul, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate, va acorda microgranturi și granturi, funcție de mărimea afacerii.

Cea mai importanta dintre masuri este acordarea de granturi si microgranturi pentru IMM-urile afectate in mod direct de pandemia COVID 19. Acestea vin sub forma de plata directa si nerambursabila, bani proveniti din surse de fonduri europene nerambursabile.

Vor beneficia de microgranturi in valoare de 2000 de euro echivalent in lei microfirmele si persoanele fizice autorizate afectate de pandemia COVID 19 si masurile pentru combarerea acesteia.

Valoarea totala a acestui proiect de relansare a economiei este de 100 de milioane de euro si microgranturile se acorda pe baza de contract de finantare semnat electronic.

Cine va beneficia de microgranturi?

 • Microîntreprinderile care nu au angajați cu contract de muncă
 • Persoanele fizice autorizate cu activități în arte – spectacole.
 • Persoanele fizice autorizate în domeniul Sănătății care au participat direct la transportarea, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratarea pacienților diagnosticați cu COVID 19.

Toate aceste categorii trebuie să aibă cel puțin un an vechime la data depunerii cererii de finanțare și să fi avut profit.

Acordarea granturilor pentru IMM-uri

Si IMM-urile afectate de criza vor beneficia de granturi de la stat, insa cu anumite conditii, printre care:

 • Fiecare IMM va primi 5.000 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, pentru firmele care au cifră de afaceri între 5.000 și 50.000 de euro la data depunerii cererii de finanțare.
 • 12.500 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, pentru IMM cu o cifră de afaceri între 50.001 și 100.000 de euro.
 • 25.000 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri pentru IMM cu o cifră de afaceri între 100.001 euro și 200.000 de euro.
 • 37.500 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri pentru IMM cu o cifră de afaceri între 200.001 euro și 300.000 euro.
 • 50.000 de euro în aceleași condiții pentru IMM-urile care au cifra de afaceri între 300.001 euro și 400.000 de euro.

AMANAREA RATELOR ȘI DOBANZILOR:

Pot beneficia persoanele fizice, cât și cele juridice.

Pot beneficia de amânare ratelor al creditele existente pe o perioadă de 9 luni persoanele juridice care:

 • Deţin Certificat de Situații de Urgență ALBASTRU sau GALBEN;
 • Fără restanţe la data instituirii stării de urgenţă (dacă au restanţe trebuie să le achite).

Beneficii:

 • Amânare rate şi dobânzi pe o perioadă de 9 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020;
 • Perioada creditării se va prelungi;
 • Dobânda aferentă perioadei amânate va fi capitalizată (plătită ulterior 31.12.2020, eşalonat).
 • Modalitate de acordare:
 • Prin cereri depuse la băncile comerciale.
Read more

Noul program de relansare economică: Granturi nerambursabile de 3,1 miliarde de euro pentru horeca, IMM-uri, firmele care fac angajări, firme din mediul rural

Conducerea PNL a discutat în ședința de luni noul program economic de relansare, pe care guvernul îl va finaliza și îl va implementa, a anunțat premierul Ludovic Orban. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a detaliat pentru G4Media.ro câteva dintre măsurile conținute în acest program care are ca scop relansarea activității economice afectate profund de criză provocată de pandemie.

Programul va conține o parte consistentă de granturi, adică fonduri nerambursabile, pe care guvernul le va acorda grație finanțărilor de la Comisia Europeană. La acestea se vor adăuga și împrumuturi și garanții de stat.

În ceea ce privește granturile, acestea vor fi în valoare de 3,125 miliarde de euro. Sursele de finanțare vor fi programul ReactEU al Comisiei Europene (un program total de 55 miliarde euro sub formă de Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei dedicat special ieșirii din criză) și relocările între proiecte la nivelul programelor europene aflate deja în implementare în România, a declarat Marcel Boloș pentru G4Media.ro.

Ce tipuri de granturi vor fi alocate pentru redresarea economică:

– Granturi pentru firmele din domeniul horeca (turism, alimentație publică) – o sumă fixă in functie de cifra de afaceri

– Granturi pentru IMM-urile în care patronul este și singurul angajat (2.000 euro) și care nu au beneficiat de nici un alt ajutor

– Granturi pentru investiții până la 200.000 euro pentru diverse domenii de activitate puternic afectate de criză (turism, horeca, transport auto, industria de evenimente)

– Granturi pentru investiții cu impact semnificativ (între 2 și 6 milioane)

– Granturi pentru crearea de noi locuri de muncă în care să fie încadrați studenți

– Granturi pentru antreprenoriat rural (producție, procesare, distribuție, ambalare în zona agricolă)

– Granturi pentru pentru digitalizarea IMM-urilor, destinat celor care vor să își automatizeze și digitalizeze fluxurile – mai ales la activități de producție

– Granturi pentru integrarea tinerilor cu vârste între 16-29 de ani. Avem discuții cu Comisia Europeană să ne permită să investim și să asigurăm granturi de exemplu pentru inginerii care au terminat o facultate de zootenie și să își poată deschidă imediat o fermă

Când trebuie cheltuiți acești bani? ”Condiția de accesare a acestor fonduri europene de 3,125 miliarde de euro e să încheiem contractele de finanțare până la 31 decembrie 2020. Banii pot fi cheltuiți apoi până la finalul anului 2023”, a mai spus Marcel Boloș.

Read more

Noi fonduri pentru firme 2019: Max. 200.000 Euro pentru afaceri în turism

Antreprenorii care au restaurante, pensiuni sau alte afaceri în turism vor putea obține de la stat ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de euro fiecare, printr-o schemă de finanțare aprobată joi de Guvern.

Vorbim despre Programul de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice, pentru care guvernul a aprobat, prin hotărâre, schema de ajutor de minimis. Programul este derulat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Potrivit Guvernului, programul are alocat în 2019 un buget de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise. Bugetul anual maxim al schemei de minimis ar urma să fie  de  130 milioane de euro până la sgfârșitul anului 2020.

Din acest buget, o firmă poate obține un ajutor nerambursabil de maximum 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Aceasta înseamnă că, la valoarea maximă a ajutorului, antreprenorul trebuie să asigure cel puțin 200.000 de euro din surse proprii pentru chetulielile eligibile, să achite toate cheltuielile ne-eligibile și să suporte și toată TVA.

Cheltuieli eligibile – pe ce se pot cheltui banii de la stat

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile:

 •  lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear;
 • construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;
 • achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • construcţia, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
 • alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
 • cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unitați de alimentație publică și unitățile hoteliere și  a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat;
 • venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Cine va putea lua banii de la stat

Atenție! Beneficiarii au obligaţia să mențină investițiile realizate cu finanțare prin Program cel puţin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Vor putea lua banii de la stat din acest program firme de orice tip:

 • microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari, companiile municipale și cele cu acționariat de stat, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităților și arealelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi actualizările ulteriorare;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, respectiv de 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive (anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente). Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • dețin un drept asupra locației, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale a ajutorului de minimis (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii,
 • face dovada deținerii surselor de cofinantare ale proiectului in valoare de cel puțin 50% din valoarea totala a investitiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.
Read more

Aproape 8.000 de proiecte admise în programul Start-Up Nation

Programul Start-Up Nation se dovește a fi un real succes, crede ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Ștefan Oprea.

“Ultimele date la zi arată că avem 9.814 proiecte deja verificate, 7.826 admise, 731 respinse şi 1.257 sunt în clarificări. Partea de primă verificare se va încheia la 31 mai. Din 6 mai, am început deja semnarea contractelor, iar procesul acesta se va desfăşura pe toată perioada lunii iunie. Pe ţară sunt semnate în jur de 200 de contracte, iar procesul continuă. Pentru Brăila, au fost 62 de proiecte finanţate în 2017. Anul acesta, 186 de proiecte au fost depuse şi sunt în analiză în judeţ”, a declarat Oprea, aflat la Brăila.

“Am văzut de curând o cercetare sociologică în care se spunea că 6 din 10 tineri îşi doresc să devină antreprenori. Când am început programul, era aproape zero, ceea ce arată că acest program guvernamental şi-a atins ţinta, s-a transformat într-o poveste de succes, pentru că vorbim deja despre antreprenoriat în România din ce în ce mai puternic. Administratorii, antreprenorii respectivi, câştigători ai programului Start-up National, au realizat mai mult decât o afacere, şi-au realizat visul, pentru că ideea, esenţa programului Start-up National, este aceea de a retrezi spiritul antreprenorial”, a completat Oprea. 

Programul Start–up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA)[1] prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Obiectivul principal al Programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piață muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. Programul se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Sursa: https://www.antena3.ro/

Read more

Start-Up Nation: S-a anunțat când se va publica lista câștigătorilor

Statul a anunțat, vineri, oficial, data la care va publica lista lista aplicanților admiși de principiu la finanțare și lista aplicanților respinși la finanțare, în programul Start-Up Nation 2018-2019, prin care firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare.

„Conform prevederilor procedurii de implementare a programului Start-up Nation, astăzi, 31 mai 2019, este ziua în care Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului vor definitiva verificarea tuturor planurilor de afaceri intrate în procesul de evaluare. Urmează ca luni, 3 iunie 2019, să fie afișate pe site-ul institutiei lista aplicanților admiși de principiu la finanțare și lista aplicanților respinși la finanțare”, a anunțat Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

Din circa 33.000 de firme care au aplicat la program, vor fi selectate 13.000 de firme, în ordinea punctajelor obținute, din care maximum 10.000 vor putea lua finanțare. Din cele 13.000 de firme care sunt verificate, 3000 vor fi respinse sau trecute pe lista de rezervă, admise în afara bugetului, pentru ca, în caz că se vor retrage aplicanți calificați în buget, să fie înlocuiți cu cei în așteptare.

Sursa: https://www.startupcafe.ro/

Read more